InnovaFP

InnovaFP

InnovaFP és el programa de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya regulat per la resolució ENS/1080/2014 de 5 de maig, que promou la col·laboració d’empreses i centres de formació professional per treballar en projectes d’innovació i transferència de coneixement.

El programa InnovaFP té com a missió, potenciar i incrementar els vincles entre els centres de formació professional i les empreses, mitjançant la col·laboració en el  desenvolupament de projectes d’innovació i transferència de coneixement per tal de mantenir actualitzats els coneixements del professorat, millorar la qualitat de la capacitació de l’alumnat dels cicles formatius i contribuir a augmentar la competitivitat de les empreses i altres organitzacions.

En el programa InnovaFP s’identifiquen quatre grups d’interès:

  • Alumnes: Participen en projectes altament interessants per la seva formació, engrescadors, alhora que exploren una via d’inserció laboral.
  • Professorat: tenen la possibilitat de mantenir-se actualitzats en els coneixements i tècniques utilitzades a les empreses, i permet millorar la programació curricular dels mòduls professionals que imparteixen, així com el seu desenvolupament personal i professional.
  • Centres formatius: Permet establir unes relacions més estretes amb les empreses, millorar el seu equipament i mantenir un elevat nivell de motivació, tant de docents com d’alumnes.
  • Empreses i altres organitzacions: Podran desenvolupar projectes d’innovació o transferència de coneixement del seu interès, a un cost raonable. A més, podran avaluar les capacitats dels participants, essent una possible via de captació de talent i d’incorporació de nous treballadors.

Aquest curs a l’Eugeni hem estat desenvolupant el projecte InnoWine, que ha consistit en el disseny d’un dispositiu IoT (ang: Internet Of Things) per al mesurament de paràmetres ambientals juntament amb el desenvolupament d’aplicacions per a l’explotació de les dades proveirà al petit viticultor d’informació objectiva per a la presa de decisions.

La idea base d’aquest projecte ha estat premiada amb una ajuda de la III Convocatòria d’ajudes a la FP Dualiza Bankia i ha estat desenvolupant-se amb l’estreta col·laboració del Departament d’Electrònica de l’Institut Rambla Prim de Barcelona.