Erasmus+

erasmus+

L’institut Eugeni d’Ors participa en activitats de mobilitat amb la finalitat de millorar la qualitat de la formació professional que ofereix, les competències lingüístiques i interculturals del seu alumnat i del seu professorat, i la inserció laboral.

Erasmus+

  • Reforçar la contribució de la Formació Professional de Grau Superior al procés d’innovació.
  • Fomentar i desenvolupar la mobilitat dins de l’espai únic europeu.
  • Millorar les habilitats lingüístiques.
  • Enriquir els coneixements, habilitats i tècniques de la professió.
  • Fomentar el coneixement d’altres entorns econòmics i sensibilitzar i aprendre altres estructures administratives empresarials.
  • Creació d’un espai únic de formació.

Oferim la possibilitat a l’alumnat de realitzar el mòdul de “Formació en Centres de Treball”, FCT, en un país de la Unió Europea. La realització de la FCT comporta els mateixos deures i obligacions que en el país d’origen. 

Fins ara l’alumnat dels cicles de grau mitjà de Sistemes Microinformàtics i Xarxes i de Gestió Administrativa han fet estades formatives a Alemany i Irlanda.

L’any 2016, els nostres exalumnes del cicle de grau mitjà de SMX, l’Eric i l’Alejandro van ser els primers becats ERAMUS+ de l’Eugeni a viatjar a Leipzig, Alemanya, per realitzar un període de pràctiques durant un mes.

Després altres alumnes de SMX i GA els han seguit!