Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma

L’objectiu d’aquest cicle és preparar l’alumnat amb les competències que et permetran desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions multiplataforma, utilitzant tecnologies i entorns de desenvolupament específics. Així com garantir l’accés a les dades de forma segura i amb la qualitat exigida en els estàndards establerts i legislació.

La titulació obtinguda: Tècnic/a superior en desenvolupament d’aplicacions multiplataforma Currículum oficial GENCAT de DAM  

— En procés de canvi pel curs 2024-25 —
Durada: Dos anys que corresponen a 2000 hores, de les quals 1.617 h es realitzen en el centre i 383 hores en pràctiques d’empresa (FCT a l’Eugeni).
 
Se t’ofereix la possibilitat de realitzar del cicle en modalitat DUAL. Després de DAM podràs continuant formant-te a la Universitat amb la convalidació d’alguns crèdits, treballar o continuant formant-te en els altres cicles de l’Eugeni de la família de Comerç i Màrqueting o d’Administració i Gestió.

Et preparem per dissenyar, mantenir i programar tot tipus d’aplicacions informàtiques, des d’aplicacions mòbils, a videojocs, passant per programari empresarial, multimèdia, d’entreteniment i oci, … garantint la qualitat del programari desenvolupat.

Aplicacions Android Studio

Aplicació feta amb Android Studio amb suport multiidioma, múltiples pantalles, estils, varies vistes, imatges, so, persistència de dades, etc.

Aplicacions JAVA

 
 • Programació Java amb IntellIJ IDEA. 
 • Aplicacions gràfiques (JafaFX) i de consola.
 • Utilització de diferents eines, frameworks i controls de versió: Git (amb gitlab, github); Gradle; SceneBuilder; JUnit; javadoc; etc.
 • Connexions amb Bases de Dades Relacionals i NoSQL (MongoDB).
 • Creació i utilització de repositoris de llibreries remots.
 • Accés a fitxers binaris (Objectes serialitzats), CSV  i JSON.

 

Bases de Dades amb les tecnologies més actuals

L’INS Eugeni d’Ors és un centre reconegut Oracle Academy i podem ensenyar i certificar els nostres alumnes en els diferents currículums que Oracle posa al nostre abast:

 • Database Foundations
 • Database Design and Programming with SQL
 • Database Programming with PLSQL
 • Java Foundations and Programming with Java

Mètodes professionals de programació, SCRUM

Som àgils !! Treballem amb projectes reals mitjançant el marc de treball SCRUM, líder al mercat laboral i gestionat per professorat certificat. El projecte InnoWine, desenvolupat conjuntament amb l’Institut Rambla Prim de Barcelona, ha estat premiat amb una ajuda a la III Convocatòria d’ajudes a la FP Dualiza Bankia i ha estat desenvolupat íntegrament per alumnat de segon curs dels dos centres participants.

Cada any, nous projectes reals dintre del programa InnovaFP del centre.

Aplicacions web de gestió de pymes

Adaptació de mòduls i aplicacions auxiliars amb PHP sobre WordPress i Python sobre Odoo.

Aplicació realitzada amb el llenguatge PHP amb la llibreria WooCommerce REST API amb la tecnologia JSON Aplicació realitzada amb el llenguatge PHP amb la llibreria WooCommerce REST API amb la tecnologia JSON.[/caption

 • Tècnic en desenvolupament d’aplicacions informàtiques.
 • Tècnic en desenvolupament en l’àmbit d’entreteniment i la informàtica mòbil.
 • Tècnic superior de desenvolupament en aplicacions web.
 • Tècnic superior en programació empresarial i de negoci.
 • Tècnic superior en programació multimèdia, entreteniment i oci.
 • Responsable de la programació intranet, extranet i Internet d’una empresa.
 • Tècnic superior en programació de bases de dades.
 • Personal de recolçament i suport tècnic.
 • Tècnic en teleassistència.
 • Responsable d’informàtica Nivell I i II.
Programes DAM
Programes DAM