Gestió Administrativa

L’objectiu d’aquest cicle és capacitar per realitzar activitats de suport administratiu en l’àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal, així com d’atenció al client/usuari, tant en empreses públiques com provades.

Aprendràs a:

 • Registrar, processar i transmetre informació.
 • Realitzar les gestions administratives de compra i venda de productes i/o serveis.
 • Realitzar les gestions de personal.
 • Realitzar les gestions administratives de tresoreria i els registres comptables.
 • Atenció al client sobre productes i/o serveis financers i d’assegurances.
 • Realitzar gestions administratives en l’Administració pública.

La titulació obtinguda: Tècnic/a en Gestió Administrativa

Currículum oficial GENCAT de GA

Durada: Dos anys que corresponen a 2000 hores, de les quals 1.584 hores es realitzen en el centre 416 hores en pràctiques d’empresa (FCT a l’Eugeni).

Horari de matí.

Podràs realitzar part de les pràctiques a l’estranger amb el projecte ERASMUS+.

Després de Gestió Administrativa podràs continuant formant-te a l’Eugeni, en Administració i Finances (AF) o en els altres cicles de la família de Comerç i Màrqueting i Informàtica i comunicacions.

Aplicacions Ofimàtica i Web

 • Paquet Open Office (writer, calc, base, impress)
 • Paquet Microsoft Office (word, excel, access, powerpoint, publisher)
 • Paquet de Gestió Sol (ContaSol, NominaSol, FactuSol)
 • Novotyping (Programa de mecanografia)

Anglès

Preparem els nostres alumnes per poder desenvolupar-se en situacions laborals reals on és imprescindible l’ús de la llengua a l’àmbit comunicatiu. Rebràs formació de nivell B1 dins del CEFR (Common European Framework of References of Languages)

Assoliràs les següents competències comunicatives:

 • Comprensió de missatges orals.
 • Interpretació de missatges escrits.
 • Producció de missatges orals.
 • Emissió de documents administratius i comercials.
 • Coneixement de l’entorn sociocultural i professional dels països de llengua anglesa.

A qualsevol empresa ja sigui pública o privada com a:

 •  Auxiliar administratiu.
 •  Ajudant d’oficina.
 •  Auxiliar administratiu de cobraments i pagaments.
 •  Administratiu comercial.
 •  Auxiliar administratiu de gestió de personal.
 •  Auxiliar administratiu de les administracions públiques.
 •  Recepcionista.
 •  Empleat d’atenció al client.
 •  Empleat de tresoreria.
 •  Empleat de mitjans de pagament.