Gestió Administrativa

L’objectiu d’aquest cicle és capacitar per realitzar activitats de suport administratiu en l’àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal, així com d’atenció al client/usuari, tant en empreses públiques com provades.

Aprendràs a:

 • Registrar, processar i transmetre informació.
 • Realitzar les gestions administratives de compra i venda de productes i/o serveis.
 • Realitzar les gestions de personal.
 • Realitzar les gestions administratives de tresoreria i els registres comptables.
 • Atenció al client sobre productes i/o serveis financers i d’assegurances.
 • Realitzar gestions administratives en l’Administració pública.

La titulació obtinguda: Tècnic/a en Gestió Administrativa

Currículum oficial GENCAT de GA

Durada: Dos anys que corresponen a 2000 hores, de les quals 1.584 hores es realitzen en el centre 416 hores en pràctiques d’empresa (FCT a l’Eugeni).

Horari de matí.

Podràs realitzar part de les pràctiques a l’estranger amb el projecte ERASMUS+.

Després de Gestió Administrativa podràs continuant formant-te a l’Eugeni, en Administració i Finances (AF) o en els altres cicles de la família de Comerç i Màrqueting i Informàtica i comunicacions.

Comunicació empresarial i atenció al client

 • Comunicació empresarial oral.
 • Comunicació empresarial escrita.
 • Sistemes d’arxiu
 • Atenció al client/usuari

Operacions administratives de compravenda

 • Circuit administratiu de la compravenda
 • Gestió d’estocs
 • Declaracions fiscals derivades de la compravenda

Operacions administratives de recursos humans

 • Selecció i formació
 • Contractació i retribució
 • Processos de l’activitat laboral

Operacions auxiliars de gestió de tresoreria

 • Control de tresoreria
 • Tramitació d’instruments financers
 • Operacions financeres bàsiques

Tècnica comptable

 • Patrimoni empresarial i metodologia comptable
 • Cicle comptable bàsic
 • Cicle comptable mitjà

Tractament de la documentació comptable

 • Preparació i codificació comptable
 • Registre comptable
 • Comptes anuals bàsics
 • Verificació i control intern

Tractament informàtic de la informació

 • Tecnologia i comunicacions digitals
 • Ordinografia i gravació de dades
 • Tractament de la informació escrita i numèrica
 • Tractament de dades i integració d’aplicacions
 • Presentació multimèdia de continguts
 • Eines d’internet per a l’empresa

Operacions administratives de suport

 • Selecció i tractament de la informació
 • Operacions logístiques de suport administratiu

Anglès

 • Anglès tècnic

Empresa i administració

 • Innovació i emprenedoria
 • Empresa i activitat econòmica
 • Administracions públiques
 • Fiscalitat empresarial bàsica

Empresa a l’aula

 • Empresa a l’aula

Formació i orientació laboral

 • Incorporació al treball
 • Prevenció de riscos laborals
 

Mòdul professional 13: formació en centres de treball

 

A qualsevol empresa ja sigui pública o privada com a:

 •  Auxiliar administratiu.
 •  Ajudant d’oficina.
 •  Auxiliar administratiu de cobraments i pagaments.
 •  Administratiu comercial.
 •  Auxiliar administratiu de gestió de personal.
 •  Auxiliar administratiu de les administracions públiques.
 •  Recepcionista.
 •  Empleat d’atenció al client.
 •  Empleat de tresoreria.
 •  Empleat de mitjans de pagament.