Administració i Finances

L’objectiu d’aquest cicle és preparar els alumnes per a que tinguin  competència en organitzar i realitzar l’administració i gestió de personal, les operacions economicofinanceres, i la informació i assessorament a clients o usuaris, tant en l’àmbit públic com privat; aprendràs a:

 • Administrar i gestionar l’aprovisionament d’existències.
 • Administrar i gestionar el finançament, el pressupost i la tresoreria.
 • Administrar i gestionar els recursos humans.
 • Realitzar i analitzar les operacions comptables i fiscals.
 • Realitzar i supervisar operacions d’assessorament, negociació, reclamació i venda de productes i serveis
 • Administrar i gestionar en l’Administració Pública.
 • Informar i assessorar sobre productes o serveis financers i d’assegurances.
 • Realitzar les gestions d’un servei d’auditoria.

La titulació obtinguda: Tècnic Superior en Administració i Finances

Currículum oficial GENCAT de AF 

Durada: Dos anys que corresponen 2000 hores, de les quals 1.650 h es realitzen en el centre i 350 h en pràctiques d’empresa (FCT a l’Eugeni).

Se t’ofereix la possibilitat de realitzar el cicle en modalitat DUAL.

Després d’Administració i Finances podràs continuant formant-te en alguns Graus a la Universitat o a l’Eugeni, en els altres cicles de la família de Comerç i Màrqueting i Informàtica i comunicacions.

Aplicacions Ofimàtica i Web

 • Paquet Microsoft Office (word, excel, access, powerpoint, publisher)
 • Paquet de Gestió Sol (ContaSol, NominaSol, FactuSol)
 • Novotyping (Programa de mecanografia)

Anglès

Preparem els nostres alumnes per poder desenvolupar-se en situacions laborals reals on és imprescindible l’ús de la llengua a l’àmbit comunicatiu. Partint d’un nivell B1, treballaràs l’anglès tècnic administratiu en les 3 habilitats de l’idioma: la vessant oral, auditiva i escrita des d’un punt de vista fonamentalment pràctic.

Assoliràs les següents competències comunicatives:

 • Comprensió i producció de missatges orals presencials.
 • Comunicació telefònica en l’àmbit administratiu
 • Interpretació i elaboració de missatges escrits.
 • Emissió de documents administratius i comercials.
 • Presentacions personals i de treball
 • Reunions de treball.

En empreses de qualsevol sector d’activitat ja sigui pública o privada així com entitats bancàries, corredories d’assegurances, despatxos professionals i administracions públiques com a:

 • Administratiu d’oficina o de despatx professional, comercial, de gestió i de personal.
 • Comptable.
 • Administratiu de banca i d’institucions financeres.
 • Responsable de tresoreria, de sistemes de pagament, de cartera, de valors, d’internacional
 • Administratiu de l’Administració pública.
 • Tècnic en gestió de cobraments.
 • Auxiliar d’auditoria.
 • Agent comercial d’assegurances, de bancs i d’institucions financeres.
 • Gestors administratius.
Administració i Finances