Transport i Logística

El CFGS de Transport i Logística és un dels cicles formatius líders en inserció laboral en el nostre país. No deixis passar l’oportunitat de preparar-te per a un futur engrescador i ple d’oportunitats que t’estan esperant.

En uns temps on el mercat laboral no és sempre tan amable com voldríem, el sector del transport i la logística és una magnífica opció perquè les empreses estan buscant, ara mateix mentre parlem, persones competents formades específicament en aquest sector. I qualsevol de vosaltres podria en formar part.

Aquests estudis capaciten per organitzar, gestionar i controlar les operacions del transport de mercaderies i de viatgers en l’àmbit nacional i internacional i per planificar i gestionar les activitats logístiques d’una empresa, d’acord amb la normativa vigent i els objectius establerts per la direcció de l’empresa, en el marc de la qualitat, seguretat i respecte pel medi ambient.

La durada és de 2.000 hores: 1.584 hores a l’Eugeni  distribuïdes en dos cursos acadèmics i 416 hores en pràctiques d’empresa (FCT a l’Eugeni).

Se t’ofereix la possibilitat de realitzar del cicle en modalitat DUAL.

Currículum oficial GENCAT de TIL

En el CFGS de TIL formem professionals complets. Treballem un ampli ventall de competències com ara la logística, el comerç internacional o la gestió financera. Vols saber com funciona això que en diem globalització? Vols practicar idiomes? T’oferim la possibilitat de desenvolupar un aprenentatge ampli i variat que de ben segur et farà sentir motivat/ada com mai!

El continguts d’aquest cicle són:

 • Comercialització del Transport i la Logística.
 • Gestió Administrativa del Transport i la Logística.
 • Gestió Administrativa del Comerç Internacional.
 • Gestió Econòmica i Financera de l’Empresa. 
 • Logística d’Emmagatzemament.
 • Logística d’Aprovisionament. 
 • Organització del Transport de Mercaderies.
 • Organització del Transport de Viatgers.
 • Transport Internacional de Mercaderies.
 • Organització d’altres Serveis de Transport.
 • Anglès.
 • Segona Llengua Estrangera.
 • Formació i Orientació Laboral.
 • Projecte de Transport i Logística.
 • Formació en Centres de Treball.

A més a més, si curses aquest cicle a l’institut Eugeni d’Ors, obtindràs el Certificat de competència professional per al transport per carretera interior i internacional de mercaderies i per al de viatgers, necessari per desenvolupar l’activitat de transport públic de mercaderies i viatgers per carretera.

El sector del transport i la logística està esperant-vos. Es necessiten bons i bones professionals per la qual cosa la recompensa està garantida. Només depèn de tu!

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau.

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Cap de trànsit d’empreses de transport de viatgers per carretera.
 • Cap d’operacions.
 • Gerent de l’empresa de transport.
 • Inspector o inspectora de transport de viatgers per carretera.
 • Cap d’estació d’autobusos.
 • Gestor o gestora de transport per carretera.
 • Comercial de serveis de transport per carretera.
 • Gerent d’empreses de transport per carretera.
 • Cap de circulació.
 • Agent de transports.
 • Agent de càrrega.
 • Comercial de serveis de transport.
 • Operador o operadora de transport porta a porta.
 • Transitari o transitària.
 • Consignatari o consignatària de vaixells.
 • Operador logístic o operadora logística.
 • Cap de magatzem.
 • Tècnic o tècnica en logística del transport.
 • Coordinador o coordinadora logística.
 • Tècnic o tècnica en logística inversa.