Assessorament i reconeixement

El servei d’assessorament en la formació professional té per objectiu definir i orientar un itinerari formatiu i professional de la persona interessada per aconseguir-ne millorar la qualificació. Compta amb l’atenció personalitzada d’experts de la família professional.

 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/mesures-flexib/assessorament/

El servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials s’adreça a les persones que vulguin tenir un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits amb l’experiència laboral o en activitats socials relacionats amb un determinat cicle formatiu.

 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/mesures-flexib/reconeixement-academic/